Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PS-02 - sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rodzinna piecza zastępcza Niepełnoletni opuszczający rodzinną pieczę zastępczą
 • Niepełnoletni opuszczający pieczę zastępczą
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Rodzinna piecza zastępcza Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
 • Charakterystyka dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
 • dziewczęta
 • Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej według wieku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • rok
3 Rodzinna piecza zastępcza Pełnoletni opuszczający rodzinną pieczę zastępczą
 • pełnoletni opuszczający
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Rodzinna piecza zastępcza Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Rodzinna piecza zastępcza Osoba pełniąca funkcję rodzinnej pieczy zastępczej
 • Wiek osoby pełniącej funkcję rodzinnej pieczy zastępczej
 • Stan cywilny osoby pełniącej funkcję rodzinnej pieczy zastępczej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Rodzinna piecza zastępcza Rodzinna piecza zastępcza
 • Rodzinna piecza zastępcza według liczby przyjętych dzieci oraz lokalizacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Rodzinna piecza zastępcza Rodzinna piecza zastępcza Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna