Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obiekty małej retencji wodnej Środki finansowe na obiekty małej retencji wodnej
 • Źródła finansowania obiektów małej retencji wodnej
 • Rodzaje obiektów małej retencji
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Obiekty małej retencji wodnej Efekty rzeczowe obiektów małej retencji
 • Rodzaje obiektów małej retencji
 • Efekty rzeczowe obiektów małej retencji
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Obiekty małej retencji wodnej Koszt jednostkowy obiektów małej retencji
 • Rodzaj obiektów małej retencji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł / szt.
 • tysiąc złotych / kilometr
 • zł / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obiekty małej retencji wodnej Obiekty małej retencji
 • szt.
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok