Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-3 - sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność weterynaryjna Podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Rodzaje działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • 31 grudnia
2 Działalność weterynaryjna Kontrole dokonane w podmiotach prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Rodzaje działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność weterynaryjna Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną poddane kontroli
 • Rodzaje działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność weterynaryjna Niezgodności stwierdzone w podmiotach prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną
 • Rodzaje działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność weterynaryjna Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, u których stwierdzono niezgodności
 • Rodzaje działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność weterynaryjna Podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne
 • Rodzaje działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej
 • Rodzaje jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej
 • Kategorie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Działalność weterynaryjna Jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej
 • Rodzaje jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Działalność weterynaryjna Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej (czynności pomocnicze)
 • rodzaje czynności, do których wyznaczone są osoby spoza Inspekcji Weterynaryjnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Działalność weterynaryjna Lekarze weterynarii wyznaczenia do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej (czynności inne niż pomocnicze)
 • rodzaje czynności, do których wyznaczone są osoby spoza Inspekcji Weterynaryjnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Działalność weterynaryjna Naruszenie przepisów weterynaryjnych - sankcje
 • Kary pieniężne nałożone przez Inspekcję Weterynaryjną w drodze decyzji administracyjnej
 • Naruszenie przepisów weterynaryjnych dot. nadzoru weterynaryjnego - mandaty karne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność weterynaryjna Osoby wyznaczone do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wyznaczone do czynności pomocniczych niebędące lekarzami weterynarii)
 • rodzaje czynności, do których wyznaczone są osoby spoza Inspekcji Weterynaryjnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia