Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-6 - sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność weterynaryjna Urzędowe badanie mięsa zwierząt (poubojowo) - tusze
 • Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_1) - ryby
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność weterynaryjna Choroby, zmiany chorobowe i pozostałości stwierdzone u żywych małż i w produktach rybołówstawa
 • Rodzaje chorób, zmian chorobowych i pozostałości stwierdzone u żywych małż i w produktach rybołówstwa
 • Kategorie zwierząt akwakultury
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność weterynaryjna Urzędowe badanie mięsa zwierząt (poubojowo) - tusze
 • Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_1)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność weterynaryjna Liczba zwierząt, u których stwierdzono przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia
 • Przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2)
 • Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność weterynaryjna Uznanie mięsa za zdatne do spożycia (RRW06_2) - cała sztuka
 • Przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2)
 • Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność weterynaryjna Uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2) - cała sztuka
 • Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_2)
 • Przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność weterynaryjna Uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_3) - tusze
 • Przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_3)
 • Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_3)
 • Rodzaj statusu mięsa zwierząt zbadanych poubojowo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok