Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
RRW-7 - sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt (składowe: Powiat, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
2 Działalność weterynaryjna Liczba miejscowości, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Działalność weterynaryjna Liczba gospodarstw, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
 • gospodarstwo, w którym stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Działalność weterynaryjna Liczba stad, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
 • Stado, w którym stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Działalność weterynaryjna Liczba zwierząt w stadach, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
 • rodzaj statusu zwierząt w stadach, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Działalność weterynaryjna Liczba ognisk choroby zakaźnej zwierząt
 • Ogniska chorób zakaźnych zwierząt
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Działalność weterynaryjna Liczba zwierząt zabitych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w związku z chorobą zakaźną zwierząt
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Działalność weterynaryjna Liczba zwierząt poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Działalność weterynaryjna Liczba zwierząt zaszczepionych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Działalność weterynaryjna Rodzaj choroby zakaźnej zwierząt Zmienna opisowa
 • miesiąc
11 Działalność weterynaryjna Uwagi dotyczące wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt Zmienna opisowa
 • miesiąc
12 Działalność weterynaryjna Gatunek zwierzęcia, którego dotyczy choroba zakaźna zwierząt Zmienna opisowa
 • miesiąc