Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
S-10 - sprawozdanie o studiach wyższych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Studenci Studenci
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
2 Studenci Studenci zamieszkali na wsi
 • Rok urodzenia
 • forma studiów
 • rodzaj jednostki - wszystkie
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
3 Studenci Studenci wykazywani tylko jeden raz
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
4 Studenci Studenci powtarzający rok i urlopowani
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
5 Absolwenci Absolwenci
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
6 Absolwenci Absolwenci zamieszkali na wsi
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
7 Absolwenci Absolwenci
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
8 Studenci Studenci
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
9 Studenci Studenci powtarzający rok i urlopowani
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
10 Studenci Studenci po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego
 • w tym kobiety
 • forma studiów
 • rodzaj sprawozdania
 • rodzaj jednostki - wszystkie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Studenci Studenci niepełnosprawni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
13 Studenci Studenci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
 • forma studiów
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
 • rodzaj jednostki - macierzysta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
14 Absolwenci Absolwenci niepełnosprawni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
15 Studenci Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu
 • forma studiów
 • język obcy
 • rodzaj jednostki - macierzysta
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
16 Studenci Studenci uczący się języka nowożytnego jako obowiązkowego lektoratu
 • forma studiów
 • liczba języków nowożytnych
 • rodzaj jednostki - macierzysta
 • rodzaj sprawozdania - bez cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
17 Studenci Studenci kształcący się na odległość
 • forma studiów
 • rodzaj studiów
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
 • rodzaj jednostki - macierzysta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
18 Absolwenci Absolwenci kształcący się na odległość
 • forma studiów
 • rodzaj studiów
 • rodzaj sprawozdania - dział. 5, 6, 8, 9
 • rodzaj jednostki - macierzysta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
19 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego Instytuty
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
22 Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego Katedry
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
23 Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego Wydziały
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
24 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Komputery przeznaczone do użytku studentów
 • rodzaj komputerów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
25 Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego Forma studiów Zmienna jakościowa
 • 30 listopada
26 Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego Grupa studentów i absolwentów (rodzaj sprawozdania) Zmienna jakościowa
 • 30 listopada
27 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Komputery przeznaczone do użytku studentów z dostępem do Internetu
 • rodzaj komputerów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
28 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Komputery przeznaczone do użytku studentów z dostępem do Internetu za pomocą szybkiego łącza
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
29 Dane identyfikacyjne Nazwa szkoły Zmienna identyfikacyjna
30 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj jednostki Zmienna jakościowa
 • 30 listopada
31 Cechy organizacyjno-prawne Typ szkoły wyższej Zmienna jakościowa
 • 30 listopada
32 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Województwo, Miejscowość, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • 30 listopada