Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
S-11 - sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Domy i stołówki studenckie Domy studenckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
2 Domy i stołówki studenckie Stołówki studenckie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
3 Domy i stołówki studenckie Miejsca w domach studenckich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
4 Domy i stołówki studenckie Miejsca w stołówkach studenckich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
5 Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów Studenci otrzymujący zapomogi
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
6 Studenci Studenci zakwaterowani w domach studenckich
 • Rodzaje domów studenckich
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • obywatelstwo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
7 Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów Studenci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje stypendiów dla studentów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
8 Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów Doktoranci otrzymujący zapomogi
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od 1 grudnia roku ubiegłego do 30 listopada roku sprawozdawczego
9 Doktoranci i doktoraty Doktoranci zakwaterowani w domach studenckich
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje domów studenckich
 • obywatelstwo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
10 Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów Doktoranci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
 • obywatelstwo
 • w tym na studiach stacjonarnych
 • Rodzaje stypendiów dla doktorantów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 30 listopada
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety