Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych
 • bez cudzoziemców
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • bez cudzoziemców
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchaczom, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się (mające wszczęte przewody doktorskie) poza studiami doktoranckimi
 • w tym cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Doktoranci i doktoraty Osoby, które wszczęły przewody doktorskie poza studiami doktoranckimi
 • w tym cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Doktoranci i doktoraty Osoby, które obroniły rozprawę doktorską poza studiami doktoranckimi
 • w tym cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • bez cudzoziemców
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Doktoranci i doktoraty Wszczęte przewody doktorskie
 • bez cudzoziemców
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Doktoranci i doktoraty Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
 • na/po studiach doktoranckich
 • bez cudzoziemców
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Doktoranci i doktoraty Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
 • podczas studiów doktoranckich
 • bez cudzoziemców
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w tym kobiety
 • bez cudzoziemców, cudzoziemcy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Doktoranci i doktoraty Wszczęte przewody doktorskie
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Doktoranci i doktoraty Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
 • na/po studiach doktoranckich
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Doktoranci i doktoraty Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
 • podczas studiów doktoranckich
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
 • bez cudzoziemców, cudzoziemcy
 • forma studiów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni
 • forma studiów
 • rodzaj niepełnosprawności
 • bez cudzoziemców, cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Doktoranci i doktoraty Doktoranci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych
 • Rok urodzenia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Doktoranci i doktoraty Doktoranci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • Cudzoziemcy
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Słuchacze studiów podyplomowych Słuchacze studiów podyplomowych
 • Rok urodzenia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • Rok urodzenia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Doktoranci i doktoraty Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
 • na/po studiach doktoranckich
 • w tym kobiety
 • Rok urodzenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • Stanowiska nauczycieli akademickich
 • Wymiar zatrudnienia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • Cudzoziemcy
 • wymiar zatrudnienia
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (w tym PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
 • stopnie i tytuły naukowe
 • w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • grupa stanowisk
 • wielkość etatu
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Stypendia naukowe Osoby pobierające stypendia naukowe
 • rodzaje stypendiów naukowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
40 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
41 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety