Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: samorząd i transport
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Wiek
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Samorząd terytorialny Radni - Grupy zawodów i specjalności - Pozostali niesklasyfikowani
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Samorząd terytorialny Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • Wiek
Rozwiń grupowanie
 • Płeć
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Samorząd terytorialny Referenda gminne
 • Referenda w sprawie
 • Uprawnieni/oddane głosy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Samorząd terytorialny Sołectwo
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Samorząd terytorialny Sołtys
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Organizacja transportu drogowego Licencje na transport drogowy
 • Rodzaj licencji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Organizacja transportu drogowego Wypisy z licencji na transport drogowy
 • Rodzaj licencji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Organizacja transportu drogowego Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Organizacja transportu drogowego Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Komunikacja miejska Taksówki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Miejskie systemy rowerów publicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Bus-pasy
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne dworce autobusowe
 • Właściciel/Zarządzający
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Sieć kolejowa Czynne dworce kolejowe
 • Właściciel/Zarządzający
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne przystanki
 • Właściciel/Zarządzający
 • Rodzaj przystanku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
 • Właściciel/Zarządzający
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Węzły przesiadkowe
 • Właściciel/Zarządzający
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Organizacja transportu drogowego Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
 • Rodzaj operatora
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Rodzaj taboru
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
25 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
26 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
27 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Wykształcenie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Grupy zawodów i specjalności
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Samorząd terytorialny Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne dworce autobusowe
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Sieć kolejowa Czynne dworce kolejowe
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne przystanki
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
 • Rodzaj przystanku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Węzły przesiadkowe
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
 • Gmina - lider porozumienia międzygminnego
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Gmina
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Gmina - lider porozumienia międzygminnego
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Gmina
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia