Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SOF-1/4e - informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania Nawiązanie kontaktu z jednostką Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania Nawiązanie kontaktu z jednostką Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania Próby kontaktu z jednostką
 • Częstotliwość prób kontaktu z jednostką
Rozwiń grupowanie
 • częstotliwość prób kontaktu z jednostką sprawozdawczą
Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania Próby kontaktu z jednostką Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania Źródła informacji do kontaktu Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania Nawiązanie kontaktu z jednostką Zmienna jakościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, Adres strony internetowej, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety