Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
T-08 - sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Żegluga morska i przybrzeżna Praca przewozowa przy przewozie ładunków flotą transportową
 • Przewozy ładunków według rodzajów żeglugi i zasięgów pływania - praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej
 • Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji międzynarodowej - Liczba pasażerów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków flotą transportową
 • Przewozy ładunków według rodzajów żeglugi i zasięgów pływania
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji międzynarodowej - Praca przewozowa
 • Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji międzynarodowej - Praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego
 • Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego i ładunkow tranzytowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Żegluga morska i przybrzeżna Relacja ładunków przewożonych flotą transportową
 • Przewozy ładunków według relacji
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego w kontenerach dużych (20’ lub większych)
 • Przewozy ładunków PHZ w kontenerach dużych (20’ lub większych)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Żegluga morska i przybrzeżna Praca przewozowa pasażerów floty transportowej
 • Praca przewozowa pasażerów floty transportowej
Rozwiń grupowanie
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów flotą transportową
 • Przewozy pasażerów flotą transportową - Liczba pasażerów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Żegluga morska i przybrzeżna Relacja ładunków przewożonych w kontenerach dużych (20’ lub większych)
 • Przewozy ładunków według relacji w kontenerach dużych (20’ lub większych)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Żegluga morska i przybrzeżna Relacja ładunków przewożonych w kontenerach w TEU
 • Przewozy ładunków według relacji -kontenery z ładunkami w TEU
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji krajowej
 • Przewozy pasażerów w komunikacji krajowej -Liczba pasażerów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Żegluga morska i przybrzeżna Praca przewozowa pasażerów komunikacji krajowej floty transportowej
 • Przewozy pasażerów w komunikacji krajowej - praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Żegluga morska i przybrzeżna Kontenery polskiego handlu zagranicznego z ładunkami
 • Przewozy PHZ- kontenery z ładunkami w TEU
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy ładunków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Przewozy ładunków według grup ładunkowych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
17 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów wewnątrzportowe
 • Przewozy wewnątrzportowe - liczba pasażerów
 • Przewozy wewnątrzportowe -praca przewozowa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Żegluga morska i przybrzeżna Przewozy pasażerów pomiędzy portami polskimi
 • Przewozy pasażerów pomiędzy portami polskimi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
22 Żegluga morska i przybrzeżna Praca przewozowa pasażerów floty transportowej pomiędzy portami polskimi
 • Praca przewozowa pasażerów floty transportowej pomiędzy portami polskimi
Rozwiń grupowanie
 • pas km
Zmienna ilościowa
 • rok