Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
TK-6 - sprawozdanie o taborze kolejowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kW
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Średni wiek taboru kolejowego
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaje wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaje wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Średni wiek taboru kolejowego
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaje wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj wagonów towarowych
 • Własność wagonów towarowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • ct / l
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj wagonów towarowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • ct / l
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Średni wiek taboru kolejowego
 • Normalnotorowy/Szerokotorowy
 • Rodzaj wagonów towarowych
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Wąskotorowy
 • Lokomotywy o mocy większej niż 110 kW
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Średni wiek taboru kolejowego
 • Wąskotorowy
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Wąskotorowy
 • Spalinowe wagony silnikowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • kW
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Wąskotorowy
 • Rodzaj wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Średni wiek taboru kolejowego
 • Wąskotorowy
 • Wagony do przewozu podróżnych
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Wąskotorowy
 • Wagony bagażowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Tabor kolejowy
 • Wąskotorowy
 • Rodzaje wagonów towarowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • ct / l
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Średni wiek taboru kolejowego
 • Wąskotorowy
 • Rodzaje wagonów towarowych
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Wydatki na tabor kolejowy
 • Rodzaj nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety