Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
TL-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Tabor lotniczy i jego eksploatacja Tabor lotniczy
 • Rodzaj samolotów
 • Liczba silników
 • Masa startowa MTOW
 • Forma organizacyjna transportu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Tabor lotniczy i jego eksploatacja Tabor lotniczy
 • Rodzaj śmigłowców
 • Liczba silników
 • Masa startowa MTOW
 • Forma organizacyjna transportu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Tabor lotniczy i jego eksploatacja Tabor lotniczy
 • Typ dużych samolotów
 • Forma organizacyjna transportu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety