Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
TTI - sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych Zmienna określająca czas
 • rok
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • rok
3 Terminale transportu intermodalnego Powierzchnia placów składowych na terenie terminalu intermodalnego
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Terminale transportu intermodalnego Place składowe dla pozostałych jednostek ładunkowych na terenie terminalu intermodalnego
 • szt.
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Terminale transportu intermodalnego Place składowe dla jednostek skonteneryzowanych na terenie terminalu intermodalnego
 • m2
 • TEU
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Terminale transportu intermodalnego Wywóz kontenerów z terminalu intermodalnego
 • t
 • szt.
 • szt.
 • TEU
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Terminale transportu intermodalnego Przywóz kontenerów do terminalu intermodalnego
 • t
 • TEU
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Terminale transportu intermodalnego Wywóz pozostałych jednostek ładunkowych z terminalu intermodalnego
 • t
 • szt.
 • TEU
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Terminale transportu intermodalnego Przywóz pozostałych jednostek ładunkowych do terminalu intermodalnego
 • t
 • szt.
 • TEU
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Terminale transportu intermodalnego Infrastruktura hotelowa na terenie terminalu intermodalnego
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
11 Terminale transportu intermodalnego Nabrzeża przeładunkowe w terminalach intermodalnych morsko-lądowych
 • Nabrzeża przeładunkowe w terminalach intermodalnych
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Terminale transportu intermodalnego Wyposażenie terminalu intermodalnego w urządzenia przeładunkowe
 • Urządzenia przeładunkowe w terminalach intermodalnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Terminale transportu intermodalnego Infrastruktura gastronomiczna na terenie terminalu intermodalnego
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
14 Terminale transportu intermodalnego Powierzchnia parkingowo-manewrowa na terenie terminalu intermodalnego
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Terminale transportu intermodalnego Miejsca na placach parkingowo-manewrowych na terenie terminalu intermodalnego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Terminale transportu intermodalnego Tory kolejowe na terminalu intermodalnym przeznaczone do przeładunku jednostek intermodalnych
 • Rodzaj linii kolejowych na terenie terminalu intermodalnego
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Terminale transportu intermodalnego Tory kolejowe na terminalu intermodalnym przeznaczone do formowania / rozformowania składów
 • Rodzaj linii kolejowych na terenie terminalu intermodalnego
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Terminale transportu intermodalnego Tory kolejowe na terminalu intermodalnym
 • Rodzaj linii kolejowych na terenie terminalu intermodalnego
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Terminale transportu intermodalnego Wagony w składzie obsługiwane jednocześnie przez terminal intermodalny
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Terminale transportu intermodalnego Przyłącza elektryczne dla kontenerów chłodniczych na terenie terminalu intermodalnego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Terminale transportu intermodalnego Bramy wjazdowe / wyjazdowe na terenie terminalu intermodalnego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Terminale transportu intermodalnego Odległość terminalu intermodalnego od najbliższej drogi
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Terminale transportu intermodalnego Numer drogi wjazdowej na terminal intermodalny Zmienna identyfikacyjna
24 Terminale transportu intermodalnego Odległość terminalu intermodalnego od najbliższej linii kolejowej
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Terminale transportu intermodalnego Numer linii kolejowej prowadzącej do terminalu intermodalnego Zmienna identyfikacyjna
26 Terminale transportu intermodalnego Infrastruktura kolejowa szerokotorowa na terminalu intermodalnym
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
27 Terminale transportu intermodalnego Infrastruktura kolejowa wąskotorowa na terminalu intermodalnym
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
28 Terminale transportu intermodalnego Jednostki intermodalne obsługiwane w terminalu intermodalnym
 • Jednostki intermodalne obsługiwane w terminalu intermodalnym
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
29 Terminale transportu intermodalnego Rodzaje transportu obsługiwane w terminalu intermodalnym
 • Rodzaje transportu obsługiwane w terminalu intermodalnym
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
30 Terminale transportu intermodalnego Zdolność przeładunkowa terminalu intermodalnego
 • Jednostki ładunkowe w transporcie intermodalnym
Rozwiń grupowanie
 • t
 • TEU
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok