Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
Z.2.GIJHARS - dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Liczba plantacji chmielu wg GIJHARS
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Liczba plantatorów chmielu wg GIJHARS
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia uprawy chmielu wg.GIJHARS
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory chmielu wg.GIJHARS
 • dt
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety