Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zgrożenia, liczeni tylko jeden raz, w tym przez jeden czynnik, ogółem w tym kobiety
 • Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Osoby zagrożone (liczone tylko jeden raz) przez jeden czynnik ogółem, w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia, liczeni tylko jeden raz, ogółem w tym kobiety
 • Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia
 • Osoby zagrożone (liczone tylko jeden raz) ogółem, w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Warunki pracy Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia.; Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia; 31 grudnia; osobozagrożenia;
 • Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
Rozwiń grupowanie
 • osobozagrożenia
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Warunki pracy Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia; Likwidacja, ograniczenie lub ujawnienie zagrożeń w ciągu roku; osobozagrożenia
 • Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
 • Likwidacja, ograniczenie lub ujawnienie zagrożeń
Rozwiń grupowanie
 • osobozagrożenia
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Warunki pracy Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego; rok; osoba; stanowisko
 • osoba
 • stanowisko
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Warunki pracy Wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego; rok; stanowisko; osoba
 • stanowisko
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Warunki pracy Środki zastosowane do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyzka zawodowego; rok; osoba; stanowisko
 • Środki zastosowane do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • stanowisko
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Warunki pracy Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych; połowa grudnia; 31 lipca; osoba
 • Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • połowa grudnia
 • 31 lipca
9 Warunki pracy Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Warunki pracy Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe.
 • szt.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Rodzaj prowadzonej działalności Symbol rodzaju przeważającej działalności według PKD Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny - REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Pracujący, w tym zatrudnieni Liczba zatrudnionych (bez właścicieli) według stanu w dniu 31 XII
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Obciążenie respondentów Proszę podac szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety