Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
Z-14 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Organ założycielski / nadzorujący Zmienna jakościowa
 • rok
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • Wyszczególnienie wg. statusu zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w administracji publicznej
 • Wyszczególnienie wg. statusu zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Wyszczególnienie wg. statusu zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Wyszczególnienie wg. kategorii wynagrodzeń
 • Wyszczególnienie wg. statusu zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • Wyszczególnienie wg. wybranych zawodów
 • Wyszczególnienie wg. statusu zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Wyszczególnienie wg. wybranych zawodów
 • Wyszczególnienie wg. statusu zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok