Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Odpady komunalne Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Odpady komunalne Powierzchnia istniejących nielegalnych wyspisk
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Odpady komunalne Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Odpady komunalne Nielegalne wysypiska zlikwidowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Nieczystości ciekłe Stacje zlewne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Nieczystości ciekłe Oczyszczalnie przydomowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Nieczystości ciekłe Zbiorniki bezodpływowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Odpady komunalne Odpady komunalne zebrane (odebrane) selektywnie
 • Frakcje odpadów zebranych/odebranych selektywnie
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Nieczystości ciekłe Nieczystosci ciekłe odebrane przekazane do stacji zlewnej
 • Żródło pochodzenia nieczystości ciekłych odebranych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Nieczystości ciekłe Nieczystosci ciekłe odebrane
 • Źródło pochodzenia nieczystości ciekłych odebranych
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Odpady komunalne Nielegalne wysypiska istniejące
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia