Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p - obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Średnia krajowa dochodów powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych przypadających na jednego mieszkańca
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Mieszkańcy powiatu na potrzeby statystyki opłat i kar środowiskowych
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dopuszczalny poziom dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody budżetu powiatu pochodzące z opłat i kar środowiskowych
Zmienna ilościowa
  • rok
5 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Nadwyżka dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych
Zmienna ilościowa
  • rok