Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 - poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
 • Płeć
 • Bezrobotni którzy rozpoczęli naukę
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
 • Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe
 • Bezrobotni którzy rozpoczęli naukę
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
 • Bezrobotni, którzy kontynuują naukę
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych
 • Bezrobotni, którzy podjęli pracę w trakcie nauki lub do 3 miesiecy po jej ukończeniu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Staż
 • Uczestnicy stażu
 • Ubieganie, ukończenie i podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po ukończeniu stażu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Staż
 • Uczestnicy stażu
 • Rozpoczęcia stażu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Pożyczki szkoleniowe
 • Ukończone szkolenia finansowane z pożyczki szkoleniowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
 • Podjecia pracy do 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Pożyczki szkoleniowe
 • Podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Pożyczki szkoleniowe
 • Udzialone pożyczki szkoleniowe
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wspieranie rozwoju zawodowego wnioski i zgłoszenia
 • Przedsiębiorcy i pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
 • Sektor prywatny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wspieranie rozwoju zawodowego wnioski i zgłoszenia
 • Sektor publiczny
 • Pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Poszukiwanie pracy Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
 • Płeć
 • staż
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Poszukiwanie pracy Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
 • Wykształcenie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Poszukiwanie pracy Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
 • Bezrobotni, poszukujący pracy
 • wybrane grupy bezrobotnych
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Poszukiwanie pracy Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
 • liczba grup ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Poradnictwo zawodowe Informacje grupowe
 • Płeć
 • staż
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Poradnictwo zawodowe Informacje grupowe
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Poszukiwanie pracy Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
 • Płeć
 • Bezrobotni, poszukujący pracy i inni
 • wybrane grupy bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Poradnictwo zawodowe Informacje grupowe
 • liczba grup ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Poradnictwo zawodowe Informacje indywidualne
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Poradnictwo zawodowe Badania testowe
 • Płeć
 • staż
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Poradnictwo zawodowe Badania testowe
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Poradnictwo zawodowe Badania testowe
 • Płeć
 • Bezrobotni, poszukujący pracy i inni
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Poradnictwo zawodowe Porady grupowe
 • Płeć
 • staż
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Poradnictwo zawodowe Porady grupowe
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Poradnictwo zawodowe Porady grupowe
 • Płeć
 • Bezrobotni, poszukujący pracy i inni
 • wybrane grupy bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Poradnictwo zawodowe Porady grupowe
 • liczba grup ogółem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Poradnictwo zawodowe Porady indywidualne
 • staż
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Poradnictwo zawodowe Porady indywidualne
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Poradnictwo zawodowe Porady indywidualne
 • Płeć
 • Bezrobotni, poszukujący pracy i inni
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Trójstronne umowy szkoleniowe
 • Pracodawcy, którzy złożyli wniosek i zawarto z nimi umowę
 • Pracodawcy ogółem, w tym zatrudniający do 9 osób
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Instytucje szkoleniowe Ukończenia szkoleń
 • Instytucje realizujące szkolenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Instytucje szkoleniowe Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Instytucje realizujące szkolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Obszary zawodowe szkoleń
 • Ukończenia szkoleń, podjęcia pracy i umowy trójstronne
 • Obszary szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Struktura uczestników szkoleń
 • Czas trwania szkoleń
 • Ukończenia szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Struktura uczestników szkoleń
 • Wykształcenie
 • Ukończenia szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Struktura uczestników szkoleń
 • grupy wiekowe
 • Ukończenia szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
 • Uczestnicy szkoleń bez pracowników w wieku powyżej 45 lat
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Instytucje szkoleniowe Ukończenia szkoleń
 • Uczestnicy szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Rozpoczęcia szkoleń
 • Płeć
 • Uczestnicy szkoleń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Pomoc w określeniu wymagań dotyczących stanowisk pracy
 • Sektor prywatny
 • Przedsiębiorcy i pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Pomoc w określeniu wymagań dotyczących stanowisk pracy
 • Sektor publiczny
 • Pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Pomoc w doborze kandydatów do pracy
 • Sektor prywatny
 • Przedsiębiorcy i pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Pomoc w doborze kandydatów do pracy
 • Sektor publiczny
 • Pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Skorzystanie z pomocy w rozwoju zawodowym
 • Sektor prywatny
 • Przedsiębiorcy i pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Płeć
 • Pracownicy objęci wsparciem KFS
 • Praca w szczególnych warunkach i charakterze
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Płeć
 • Pracownicy objęci wsparciem KFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Płeć
 • Pracownicy objęci wsparciem KFS
 • grupy wiekowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Płeć
 • Pracownicy objęci wsparciem KFS
 • Rodzaje wsparcia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Praca w szczególnych warunkach i charakterze
 • Pracodawcy objeci wsparciem KFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Pracodawcy objeci wsparciem KFS
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Rodzaje wsparcia
 • Pracodawcy objeci wsparciem KFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Kształcenie ustawiczne ze środków KFS
 • Sekcje PKD - wszystkie
 • Działalność niezidentyfikowana
 • Pracodawcy, którzy złożyli wniosek i otrzymali środki z KFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Kształcenie ustawiczne ze środków KFS
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
 • Pracodawcy, którzy złożyli wniosek, otrzymali środki z KFS, w tym na badanie potrzeb szkoleniowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Obszary zawodowe dla stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
 • Programy stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
 • Ukończenia i podjęcia pracy po stażu i przygotowaniu zawodowym dorosłych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Struktura uczestników stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
 • Ukończenie stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Struktura uczestników stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
 • grupy wiekowe
 • Ukończenie stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych
 • Ubieganie się, ukończenia, egzamin i podjęcia pracy w trakcie lub do 3 miesięcy po ukończeniu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Studia podyplomowe
 • Podjęcia pracy w trakcie studiów podyplomowych lub do 3 miesiecy po ich ukończeniu
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Studia podyplomowe
 • Ukończenia studiów podyplomowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Studia podyplomowe
 • Rozpoczęcia studiów podyplomowych
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Płeć
 • Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych
 • Rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
 • Płeć
 • Finansowanie kosztów egzaminu, licencji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wnioski o wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji
 • Cel wniosku lub ubiegania się
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Tematyka kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Uczestnicy działań finansowanych z KFS
 • Pracodawcy objeci wsparciem KFS
 • grupy wiekowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Skorzystanie z pomocy w rozwoju zawodowym
 • Sektor publiczny
 • Pracodawcy
 • Podział pracodawców wg ilości zatrudnionych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
70 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety