Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 - formy wsparcia klientów urzędów pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty bonu na zasiedlenie
 • uczestnicy form wsparcia 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty przygotowania zawodowego dorosłych
 • uczestnicy form wsparcia 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty porad indywidualnych
 • uczestnicy form wsparcia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
 • uczestnicy form wsparcia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty szkolenia
 • uczestnicy form wsparcia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty stażu
 • uczestnicy form wsparcia 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty prac interwencyjnych
 • uczestnicy form wsparcia 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poszukujący pracy
 • efekty umowy o prowadzenie działalności gospodarczej
 • uczestnicy form wsparcia 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety