Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZD-2 - sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Rodzaje zakładów stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Kody specjalności oddziałów
 • Rodzaje zakładów stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci ambulatoryjni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pobyt pacjentów cudzoziemców w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pobyt pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci korzystający z zabiegów przyrodoleczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci stacjonarni cudzoziemcy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Sposób finansowania/dofinansowania pobytów pacjentów stacjonarnych
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Rodzaje zabiegów leczniczych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych Przystosowanie zakładu leczniczego do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
16 Dane adresowe i terytorialne Miejsce położenia jednostki sprawozdawczej wykonującej działalność leczniczą Zmienna identyfikacyjna
17 Cechy organizacyjno-prawne Oznaczenie organu prowadzącego rejestr Zmienna identyfikacyjna
18 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
19 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod podmiotu tworzącego Zmienna identyfikacyjna
20 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
21 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
22 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna