Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZOŚ-4 - zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby wód podziemnych Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
 • Województwo
 • utwory geologiczne
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Zasoby wód podziemnych Pobór wód leczniczych, termalnych i solanek
 • Województwo
 • Typ wody
Rozwiń grupowanie
 • m3 / r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Zasoby wód podziemnych Złoża eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych
 • Typ wody
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Zasoby wód podziemnych Zasoby eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych
 • Typ wody
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów starszych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów kredowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Zasoby wód podziemnych Przyrost - ubytek zasobów wód podziemnych w stosunku do roku poprzedniego
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia