Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZOŚ-6 - zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Osady Limit detekcji zawartości pierwistków w osadach rzecznych
 • Pierwiastek
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Osady Zawartość pierwiastków w osadach rzecznych i jeziornych
 • Pierwiastek
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Osady Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach rzecznych
 • Węglowodory
Rozwiń grupowanie
 • ppb
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Osady Zawartość pestycydów chloroorganicznych w osadach rzecznych
 • Pestycydy chloroorganiczne
Rozwiń grupowanie
 • ppb
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Osady Zawartość polichlorowanych bifenyli w osadach rzecznych
 • Polichlorowane bifenyle
Rozwiń grupowanie
 • ppb
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Osady Zawartość pierwiastków w osadach rzecznych i jeziornych
 • Pierwiastek
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Osady Limit detekcji zawartości pierwiastków w osadach jeziornych
 • Pierwiastek
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna