Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZŚOR - ankieta o zużyciu środków ochrony roślin
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nr ewidencyjny ankiety Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Miejsce sporządzenia ankiety (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
3 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia ankiety Zmienna określająca czas
 • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • Grupy obszarowe użytków rolnych
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Środki ochrony roślin Uprawa objęta ochroną Zmienna jakościowa
 • rok
7 Środki ochrony roślin Powierzchnia uprawna
 • Uprawy do ochrony których stosowano środki ochrony roślin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Środki ochrony roślin Powierzchnia chroniona
 • Uprawy do ochrony których stosowano środki ochrony roślin
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Środki ochrony roślin Rodzaj ochrony uprawy Zmienna jakościowa
 • rok
10 Środki ochrony roślin Źródło danych o stosowaniu środków ochrony roślin Zmienna jakościowa
 • rok
11 Środki ochrony roślin Zużycie środków ochrony roślin
 • kg / ha
 • l / ha
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Środki ochrony roślin Termin zastosowania środka ochrony roślin Zmienna określająca czas
 • rok
13 Środki ochrony roślin Powierzchnia stosowania środka ochrony roślin
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety