Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
E-GD - ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Paliwa i nośniki energii
 • paliwa i nośniki energii
 • Wykorzystanie paliw
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
2 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Ogrzewanie
 • Urządzenia grzewcze
 • Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i wody
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Urządzenia zużywające paliwa i energię
 • liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia do gotowania posiłków
 • Urządzenia do gotowania posiłków
 • liczba porządkowa
 • Urządzenia zużywające paliwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia AGD i RTV
 • liczba porządkowa
 • Urządzenia AGD i RTV
 • Urządzenia zużywające paliwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia pomiarowe i regulacyjne
 • Urządzenia pomiarowe i regulacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
7 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Zużyte nośniki energii
 • Zużycie paliw i nośników energii
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Paliwa z biomasy
 • Paliwa z biomasy
 • Zakup biomasy
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
9 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Ogrzewanie
 • Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i wody
 • Urządzenia do ogrzewania
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
10 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Charakterystyka mieszkania
 • Liczba szyb w oknach
Rozwiń grupowanie
 • Liczba szyb w oknach
Zmienna jakościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego
 • Numer gospodarstwa domowego
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
12 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Charakterystyka mieszkania
 • Charakterystyka mieszkania
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
 • Wentylacja i klimatyzacja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia AGD i RTV
 • Urządzenia AGD i RTV
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Oszczędność energii
 • Oszczędzanie energii
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
17 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Samochód osobowy
 • lista porządkowa samochodu
 • samochód osobowy
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Pompa ciepła
 • Pompy ciepła
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Kolektor słoneczny
 • Kolektory słoneczne
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Oszczędność energii
 • Plany samodzielnego wytwarzania energii
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
21 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Żarowki
 • żarówki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Samochód osobowy
 • lista porządkowa samochodu
 • Kod rodzaju paliwa
Rozwiń grupowanie
 • Kod rodzaju paliwa
Zmienna jakościowa
 • rok
23 Charakterystyka gospodarstw domowych 1. Czy gospodarstwo prowadzi produkcyjną działalność rolniczą?, 2. Czy gospodarstwo posiada odrębną instalację elektryczną i odrębny licznik energii elektrycznej dla działalności rolniczej?
 • Produkcyjna działalność rolnicza
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
24 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Charakterystyka mieszkania
 • Rodzaj okien
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
25 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy budynek jest ocieplony?
 • Ocieplenie budynku
Rozwiń grupowanie
 • Ocieplenie budynku
Zmienna jakościowa
 • rok
26 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Czy gospodarstwo domowe użytkuje samochód osobowy?
 • Użytkowanie samochodu osobowego
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
27 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia do gotowania posiłków
 • Urządzenia do gotowania posiłków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia AGD i RTV
 • liczba porządkowa
 • Klasa efektywności energetycznej
 • Urządzenia AGD i RTV
Rozwiń grupowanie
 • Klasa efektywności energetycznej
Zmienna jakościowa
 • rok
29 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Kolektor słoneczny
 • Kod typu kolektora
Rozwiń grupowanie
 • Kod typu kolektora
Zmienna jakościowa
 • rok
30 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Pompa ciepła
 • Kod rodzaju źródła ciepła
Rozwiń grupowanie
 • Kod rodzaju źródła ciepła
Zmienna jakościowa
 • rok
31 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Czy solarny system ciepłej wody jest połączony z innym systemem ogrzewania wody?
 • połączenie solarnego systemu ciepłej wody z innym systemem
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
32 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Jeżeli tak, to należy podać z jakim systemem, np. piecem olejowym
 • system ogrzewania wody
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
33 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Jeżeli nie, to należy podać liczbę baterii, jaką obsługuje system solarny
 • liczba baterii, jaką obsługuje system solarny
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Pompa ciepła
 • kod rodzaju pompy ciepła
Rozwiń grupowanie
 • Kod rodzaju/typu pompy ciepła
Zmienna jakościowa
 • rok
35 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Urządzenia do gotowania posiłków
 • Urządzenia do gotowania posiłków
 • Klasa efektywności energetycznej
 • liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • Klasa efektywności energetycznej
Zmienna jakościowa
 • rok
36 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
 • Klasa efektywności energetycznej
 • urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • Klasa efektywności energetycznej
Zmienna jakościowa
 • rok
37 Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych Oszczędność energii
 • Działania związane z oszczędnością energii
Rozwiń grupowanie
 • DZO
Zmienna jakościowa
 • rok