Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-02b - sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura ciepłownicza Audyt efektywności energetycznej
 • TAK/NIE
Rozwiń grupowanie
 • AUDYT TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok
2 Infrastruktura ciepłownicza Budynki ogrzewane centralnie - moc cieplna zamówiona / osiągalna
 • Dystrybucja ciepła (sprzedaż /zużycie)
 • Budynki ogrzewane centralnie
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Infrastruktura ciepłownicza Budynki ogrzewane centralnie-ilość ciepła
 • Dystrybucja ciepła (sprzedaż /zużycie)
 • Budynki ogrzewane centralnie
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Infrastruktura ciepłownicza Ciepło wprowadzone do eksploatowanych sieci
 • Pochodzenie ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Infrastruktura ciepłownicza Długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych
 • Rodzaje sieci ciepłowniczych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Bilanse paliw i energii Ilość paliwa podstawowego możliwa do zastąpienia innymi paliwami
 • Substytucja paliw podstawowych
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Bilanse paliw i energii Import nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Bilanse paliw i energii Inne przychody nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Bilanse paliw i energii Inne rozchody nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Infrastruktura ciepłownicza Instalacja odsiarczania - udział w ogólnej mocy kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Infrastruktura ciepłownicza Instalacja odsiarczania
 • Rodzaje kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Efekty budownictwa Kubatura budynków ogrzewanych centralnie
 • Dystrybucja ciepła (sprzedaż /zużycie)
 • Budynki ogrzewane centralnie
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Infrastruktura ciepłownicza Liczba obiektów ciepłowniczych
 • Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ciepło i energia elektryczna Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Gmina, Powiat) Zmienna adresowa
 • rok
17 Infrastruktura ciepłownicza Łączna moc osiągalna cieplna nowych jednostek oddanych do użytku
 • Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Infrastruktura ciepłownicza Łączna moc osiągalna cieplna nowych kotłów oddanych do użytku
 • Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Bilanse paliw i energii Maksymalne możliwe zużycie paliw zastępczych
 • Substytucja paliw podstawowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Infrastruktura ciepłownicza Palniki niskoemisyjne - udział w ogólnej mocy kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Infrastruktura ciepłownicza Palniki niskoemisyjne
 • Rodzaje kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Bilanse paliw i energii Produkcja nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
24 Bilanse paliw i energii Sprzedaż nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Infrastruktura ciepłownicza Urządzenia odpylające - udział w ogólnej mocy kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Infrastruktura ciepłownicza Urządzenia odpylające
 • Rodzaje kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Bilanse paliw i energii Zakup nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Bilanse paliw i energii Zapas nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
29 Bilanse paliw i energii Zużycie nośnika energii
 • Nośniki Energii G-02b
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Bilanse paliw i energii Zużycie paliwa na wsad
 • Rodzaje kotłów
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
 • GJ / r
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Infrastruktura ciepłownicza Kotły ciepłownicze
 • Rodzaje kotłów
 • TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Ciepło i energia elektryczna Łączna moc osiągalna cieplna
 • Rodzaj paliwa-Odnawialne nośniki energii (G-02o)
 • Instalacje jednopaliwowe-elektrociepłownie
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Bilanse paliw i energii Roczna produkcja ciepła
 • Rodzaje kotłów
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok