Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-06 - sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarowanie materiałami Zapas odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 1 stycznia
2 Gospodarowanie materiałami Przychód z własnej działalności odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Gospodarowanie materiałami Skup (zakup) odpadów nadających się do recyklingu
 • Podzial jednostek dla skup/sprzedaż
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Gospodarowanie materiałami Import odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Gospodarowanie materiałami Zużycie własne odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Gospodarowanie materiałami Sprzedaż odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
 • Podział jednostek dla skup/sprzedaż
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Gospodarowanie materiałami Eksport odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Gospodarowanie materiałami Ubytki naturalne i straty odpadów nadających się do recyklingu
 • Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna