Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
AP-01 - statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Prawo przysłygujące w stosunku do zarządu i rady nazdorczej
 • Kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
2 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Prawo przysługujące w stosunku do ogólnej polityki
 • Kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Prawo przysługujące w stosunku do kluczowego personelu
 • Kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
4 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Prawo przysługujące na mocy udziałów / akcji / opcji specjalnych (np. złota akcja)
 • Kontrola sektora instytucji rządowych i samorządowych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
5 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Wpływ na warunki pozyskiwania / wykorzystania środków finansowych
 • kontrola sektora/podmiotów publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
6 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Sprzedaż produkcji wyłącznie podmiotom sektora publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
7 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Konkurencja z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu od podmiotów sektora publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
8 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Przychody uzyskiwane od podmiotów sektora publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
9 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Dostawca wybranych towarów i usług dla podmiotów sektora publicznego Zmienna jakościowa
 • rok
10 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Określanie ogólnej polityki w przypadku wystąpienia tzw. nadmiernych regulacji
 • kontrola sektora/podmiotów publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
12 Cechy organizacyjno-prawne Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Wymagane zgody na działania w zakresie spraw finansowych lub zmian organizacyjnych
 • kontrola sektora/podmiotów publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi respondenta Zmienna opisowa
 • rok
17 Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza Konkurencja z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych, dla których jednostka jest jedynym dostawcą wybranych towarów i usług Zmienna jakościowa
 • rok