Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-10.2 - sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
5 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
6 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
7 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
8 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • Rodzaj urządzeń wytwórczych
 • Rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii mechanicznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, mechaniczną i ciepło (bez kotłów ciepłowniczych)
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik zużycia paliwa na 1 kWh energii elektrycznej brutto lub mechanicznej
 • kJ / kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przydzielone uprawnienia do emisji CO2
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup uprawnień do emisji CO2
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż uprawnień do emisji CO2
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Liczba umów (energia elektryczna)
 • Rodzaj umów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
21 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Rodzaj umów
 • Napięcie (WN, SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Infrastruktura elektroenergetyczna Wydajność kotłów energetycznych zainstalowana
 • t / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Infrastruktura elektroenergetyczna Wydajność kotłów energetycznych osiągalna
 • t / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna kotłów energetycznych
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna kotłów energetycznych na odnawialne źródła energii
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc zainstalowana kotłów ciepłowniczych
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna kotłów ciepłowniczych
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc zainstalowana elektryczna turbozespołów
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna turbozespołów
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc elektryczna przy osiągalnej mocy cieplnej
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc cieplna przy osiągalnej mocy elektrycznej
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Ciepło i energia elektryczna Moc cieplna wykorzystana - zamówiona przez odbiorców
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Źrodła produkcji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii mechanicznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na produkcję ciepła
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na inne cele
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Ciepło i energia elektryczna Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Ciepło i energia elektryczna Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni na produkcję ciepła
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Ciepło i energia elektryczna Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni na produkcję energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • Napięcie (400 kV i 220 kV, 110 kV, SN)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna dostarczona bezpośrednio odbiorcom
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Ciepło i energia elektryczna Obniżenie produkcji energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Ciepło i energia elektryczna Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ciepło i energia elektryczna Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych na produkcję energii elektrycznej
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Ciepło i energia elektryczna Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych na produkcję energii mechanicznej
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Ciepło i energia elektryczna Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych na produkcję ciepła
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Ciepło i energia elektryczna Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach ciepłowniczych
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto
 • Razem, z kotłów energetycznych i kotłów odzysknicowych
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto z upustów i wylotów turbin i z kotłów odzysknicowych turbin gazowych lub silników wewnętrznego spalania
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto z kolektorów pary świeżej
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto
 • Z kotłów ciepłowniczych
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Infrastruktura elektroenergetyczna Sprawność kotłów ciepłowniczych
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik zużycia paliwa na 1 GJ energii cieplnej w kotłach energetycznych
 • MG / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik zużycia paliwa na 1 GJ energii cieplnej w kotłach ciepłowniczych
 • MG / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik zużycia energii elektrycznej i mechanicznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej, mechanicznej i ciepła (bez kotłów ciepłowniczych)
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję ciepła (bez kotłów ciepłowniczych)
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Infrastruktura elektroenergetyczna Numer bloku / turbozespołu
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
63 Infrastruktura elektroenergetyczna Rodzaj bloku / turbozespołu
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
64 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
66 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
68 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii mechanicznej
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii mechanicznej i elektrycznej z biomasy i biogazu
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii mechanicznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Infrastruktura elektroenergetyczna Czas pracy bloku (turbozespołu)
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Infrastruktura elektroenergetyczna Godziny postoju z tytułu remontów
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Infrastruktura elektroenergetyczna Godziny postoju z tytułu awarii
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Infrastruktura elektroenergetyczna Godziny postoju z tytułu rezerwy
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliwa ogółem
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliwa ogółem - na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba postojów
 • Nr bloku/turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Infrastruktura elektroenergetyczna Symbol emitora
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
82 Bilanse paliw i energii Zużycie nośnika energii
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw (jed. nat.)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia wartość opałowa
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość siarki
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość popiołu
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość kadmu
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
87 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość ołowiu
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
88 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość rtęci
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje paliw
Rozwiń grupowanie
 • ppm
Zmienna ilościowa
 • rok
89 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość części palnych w popiele lotnym uchwyconym
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość części palnych w żużlu
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Infrastruktura elektroenergetyczna Udział popiołu lotnego w odpadach
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Infrastruktura elektroenergetyczna Czas pracy kotłów / urządzeń w grupie emitorów
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Infrastruktura elektroenergetyczna Osiągalna skuteczność urządzeń odpylających
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Infrastruktura elektroenergetyczna Procent siarki przechodzącej w SO2
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje emitorów
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
96 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba urządzeń odpylających
 • Grupa emitorów
 • Rodzaj urządzeń odpylających
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
97 Infrastruktura elektroenergetyczna Wskaźniki zastosowane do obliczeń emisji CO2
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
98 Infrastruktura elektroenergetyczna Najwyższe średnie stężenie dla miesiąca / najwyższy wynik pomiarów okresowych
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje emitorów (§ 11 ust. 5 pkt 1)
Rozwiń grupowanie
 • mg / m3
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
99 Infrastruktura elektroenergetyczna Najwyższe średnie 24 godzinne stężenie substancji zanieczyszczających
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje emitorów (§ 11 ust. 5 pkt 2)
Rozwiń grupowanie
 • mg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
100 Infrastruktura elektroenergetyczna Najwyższe stężenie CO
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • mg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
101 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba godzin przekroczenia dopuszczalnego stężenia SO2
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
102 Infrastruktura elektroenergetyczna Najwyższe stężenie SO2 w okresie przekroczeń
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • mg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
103 Infrastruktura elektroenergetyczna Wskaźniki emisji dopuszczalnej
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje emitorów (§ 11 ust. 5 pkt 2)
Rozwiń grupowanie
 • mg / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
104 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba instalacji
 • Grupa emitorów
 • Technologie odsiarczania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
105 Infrastruktura elektroenergetyczna Numer bloku / typ kotła
 • Grupa emitorów
 • Technologie odsiarczania
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
106 Infrastruktura elektroenergetyczna Skuteczność instalacji odsiarczania
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
107 Infrastruktura elektroenergetyczna Wielkość zredukowanej emisji SO2
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
108 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba instalacji
 • Grupa emitorów
 • Technologie redukcji NOx
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
109 Infrastruktura elektroenergetyczna Numer bloku / typ kotła
 • Grupa emitorów
 • Technologie redukcji NOx
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
110 Infrastruktura elektroenergetyczna Skuteczność instalacji redukcji NOX
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
111 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba modernizacji urządzeń odpylających
 • Grupa emitorów
 • Rodzaje modernizacji urządzeń odpylających
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
112 Infrastruktura elektroenergetyczna Charakterystyka emitora
 • Grupa emitorów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
113 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Rodzaje opłat za korzystanie ze środowiska
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
114 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Kary za korzystanie ze środowiska
 • Rodzaje kar za korzystanie ze środowiska
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
115 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
116 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączne koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania odpadów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
117 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży energii elekrycznej
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
118 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż usług systemowych
 • Usługi systemowe
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
119 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej i usług systemowych
 • Kierunki sprzedaży energii elekrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
120 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej i usług systemowych
 • Usługi systemowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
121 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej i usług systemowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
122 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe)
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana na rynku bilansującym
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana z innych kierunków
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
125 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana z innych kierunków w ramach własnej grupy kapitałowej
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
126 Ciepło i energia elektryczna Ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 49a ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
127 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Obrót energią elektryczną
 • Kierunki zakupu i sprzedaży
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
128 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - nN
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
129 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - SN
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
130 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - WN + NN
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
131 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
132 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
133 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
134 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii elektrycznej do odsprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
135 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
136 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
137 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy ogółem
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
138 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek akcyzowy od energii elektrycznej zużytej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
139 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
140 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
141 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
142 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
143 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
144 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
145 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
146 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
147 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
148 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Wynik na energii elektrycznej
 • Rodzaje działalności (en. el.)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
149 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
150 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa produkcyjnego
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
151 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa produkcyjnego podstawowego
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
152 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa produkcyjnego podstawowego - węgla
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
153 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu paliwa
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
154 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu zakupionego paliwa
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
155 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu zakupionego węgla
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
156 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty pozostałych materiałów
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
157 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty korzystania ze środowiska
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
158 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty energii elektrycznej zakupionej
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
159 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty energii elektrycznej z własnej produkcji zużytej na produkcję ciepła
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
160 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty podgrzewania nośnika ciepła
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
161 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
162 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
163 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty remontów
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
164 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
165 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia dla wydziałów remontowych i pomocniczych
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
166 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
167 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Amortyzacja dla wydziałów remontowych i pomocniczych
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
168 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
169 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
170 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
171 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
172 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia - koszty remontów
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
173 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia - koszty remontów - koszty wydziałów pomocniczych
 • Rodzaje działalności (en. el., ciepło - rok)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
174 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Ilość energii objętej programem pomocowym po likwidacji kontraktów długoterminowych
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
175 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
 • narastająco od początku programu pomocowego
176 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane jako zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
177 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane / zwrócone w ramach korekty kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
178 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
 • narastająco od początku programu pomocowego
179 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane jako zaliczki na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
180 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Środki otrzymane / zwrócone w ramach korekty kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
181 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
182 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
183 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty ciepła zakupionego
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
184 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
185 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
186 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
187 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
188 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
189 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Wynik na cieple
 • Ogółem, w tym działalność wytwórcza
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
190 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup ciepła przeznaczonego do obrotu
 • Wynik na cieple
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
191 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej (energia elektryczna)
 • Rodzaje zobowiązań
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
192 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej (ciepło)
 • Rodzaje zobowiązań
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
193 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła
 • Rodzaj majątku trwałego (wytwórcy)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
194 Dane bilansowe Środki trwałe netto
 • Wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła
 • Rodzaj majątku trwałego (wytwórcy)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
195 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe
 • Wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła
 • Rodzaj inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
196 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
197 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
198 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii do odsprzedaży, koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
199 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
200 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
201 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
202 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
203 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
204 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
205 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
206 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu uprawnień do emisji CO2
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
207 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
208 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
209 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odsetki od przeterminowanych należności
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
210 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
211 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Wynik na energii elektrycznej i cieple
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
212 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Moc zamówiona (średnia) cieplna (z własnej produkcji)
 • Kierunki sprzedaży ciepła
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
213 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż ciepła i sprzedaż ciepła w nośniku (z własnej produkcji)
 • Kierunki sprzedaży ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
214 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za moc zamówioną cieplną (z własnej produkcji)
 • Kierunki sprzedaży ciepła
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
215 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za ciepło i opłaty za sprzedaż nośnika (z własnej produkcji)
 • Kierunki sprzedaży ciepła
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
216 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
217 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
218 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety