Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-10.3 - sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności gospodarczej Zmienna identyfikacyjna
6 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
7 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
8 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
9 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
10 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • Przyczyny zmiany mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Wg turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Wg turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • Wg turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • Wg turbozespołu
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Ciepło i energia elektryczna Przychód energii elektrycznej
 • Kierunki przychodu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Rozchód energii elektrycznej
 • Kierunki rozchodu
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Obrót energią elektryczną
 • Kierunki zakupu i sprzedaży (en. przemysłowa)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • Rodzaj urządzeń wytwórczych
 • Rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii mechanicznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ciepło i energia elektryczna Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, mechaniczną i ciepło (bez kotłów ciepłowniczych)
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik zużycia paliwa na 1 kWh energii elektrycznej brutto lub mechanicznej
 • kJ / kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii mechanicznej na produkcję energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej, mechanicznej i ciepła
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję ciepła w kotłach energetycznych
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Ciepło i energia elektryczna Razem energia chemiczna paliwa na produkcję ciepła w kotłach ciepłowniczych
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła netto
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja CO2
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość popiołu
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Infrastruktura elektroenergetyczna Średnia zawartość siarki
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Infrastruktura elektroenergetyczna Skuteczność urządzeń odpylających
 • Rodzaj urządzeń odpylających
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przydzielone uprawnienia do emisji CO2
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup uprawnień do emisji CO2
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż uprawnień do emisji CO2
 • tys. zł
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Infrastruktura elektroenergetyczna Numer kotła
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
40 Infrastruktura elektroenergetyczna Przyczyna zmiany parametrów
 • Rodzaj urządzeń wytwórczych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
41 Infrastruktura elektroenergetyczna Data zmiany parametrów
 • Rodzaj urządzeń wytwórczych
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • rok
42 Infrastruktura elektroenergetyczna Typ kotła / turbiny
 • Rodzaj urządzeń wytwórczych
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
43 Infrastruktura elektroenergetyczna Wydajność znamionowa - stan przed zmianą
 • Kotły energetyczne
Rozwiń grupowanie
 • t / h
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Infrastruktura elektroenergetyczna Wydajność osiągalna - stan przed zmianą
 • Kotły energetyczne
Rozwiń grupowanie
 • t / h
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Infrastruktura elektroenergetyczna Wydajność znamionowa - stan po zmianie
 • Kotły energetyczne
Rozwiń grupowanie
 • t / h
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Infrastruktura elektroenergetyczna Wydajność osiągalna - stan po zmianie
 • Kotły energetyczne
Rozwiń grupowanie
 • t / h
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc znamionowa - stan przed zmianą
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna - stan przed zmianą
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc znamionowa - stan po zmianie
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna - stan po zmianie
 • Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Infrastruktura elektroenergetyczna Rodzaj jednostki kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
52 Infrastruktura elektroenergetyczna Kod paliwa dominującego
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
53 Infrastruktura elektroenergetyczna Wyznacznik paliwa gazowego
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
54 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba urządzeń jednostek kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
 • Rodzaj urządzeń jednostek kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej brutto Abe
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii mechanicznej Abm
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Ciepło i energia elektryczna Całkowita produkcja ciepła użytkowego Qu
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji Quq
 • Nr jednostki kogeneracji
 • Kierunki przeznaczenia ciepła użytkowego z kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego poza procesem kogeneracji Quk
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Ciepło i energia elektryczna Całkowita energia chemiczna zużytych paliw Qb
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania ciepła poza procesem kogeneracji Qbck
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Ciepło i energia elektryczna Średnioroczna sprawność ogólna
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Ciepło i energia elektryczna Sprawność graniczna określona dla danego typu jednostki kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Ciepło i energia elektryczna Średni współczynnik zmiany mocy b
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Ciepło i energia elektryczna Stosunek energii elektrycznej do ciepła C
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ / GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej brutto w kogeneracji Abq
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji Qbek
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qbq
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qb (gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, gaz towarzyszący ropie naftowej)
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qb (metan z odmetanowania kopalni)
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Ciepło i energia elektryczna Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qb (biogaz rolniczy)
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Ciepło i energia elektryczna Referencyjna wartość sprawności wytwarzania energii elektrycznej w procesie rozdzielonym
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Ciepło i energia elektryczna Referencyjna wartość sprawności wytwarzania ciepła w procesie rozdzielonym
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Ciepło i energia elektryczna Oszczędność energii pierwotnej (PES)
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach o mocy poniżej 1MW
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach opalanych gazem
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach opalanych metanem lub gazem z biomasy
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w pozostałych jednostkach
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
 • Nr jednostki kogeneracji
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Liczba umów (energia elektryczna)
 • Rodzaj umów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
84 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Rodzaj umów
 • Napięcie (WN, SN, nN)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
86 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety