Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Infrastruktura elektroenergetyczna Nazwa jednostki wytwórczej Zmienna identyfikacyjna
5 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja jednostki wytwórczej / elektrowni (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Województwo, Powiat, ) Zmienna adresowa
 • rok
6 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja jednostki wytwórczej / elektrowni (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, Ulica, Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
 • rok
7 Infrastruktura elektroenergetyczna Rodzaj jednostki wytwórczej
 • OZE i CHP (bez el: szcz-pompowych i z czł. pompowym)
 • Typ instalacji OZE i CHP
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
8 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa (właściciel elektrowni) Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Nazwa rzeki Zmienna opisowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na pompowanie wody
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Infrastruktura elektroenergetyczna Przyczyna zmiany parametrów Zmienna opisowa
 • rok
17 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba jednostek wytwórczych / elektrowni / elektrociepłowni
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety