Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
AK-B/m - ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się działalność Państwa przedsiębiorstwa w zakresie robót budowlano-montażowych? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżący portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku krajowym? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaki jest bieżący portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku krajowym i zagranicznym? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżąca produkcja budowlano-montażowa na rynku krajowym w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieniają się opóźnienia płatności za roboty budowlano-montażowe wykonane przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak Państwa zdaniem w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
9 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku krajowym? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
10 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe wykonywane przez Państwa przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się produkcja budowlano-montażowa Państwa przedsiębiorstwa na rynku krajowym? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
13 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
14 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa przedsiębiorstwie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny robót budowlano-montażowych realizowanych przez Państwa przedsiębiorstwo? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych na najbliższe miesiące zmianach popytu aktualne moce produkcyjne (np. pracownicy, budynki, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, itp.) Państwa przedsiębiorstwa są? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
17 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (np. pracownicy, budynki, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, itp.) Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie wykorzystywany?
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
19 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Ile obecnie wynosi zagwarantowany okres działania Państwa przedsiębiorstwa (w miesiącach) przy posiadanym portfelu zamówień i normalnym czasie pracy?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc