Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • tydzień
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Cena rzeczywista produktów naftowych i biopaliw
 • Paliwa silnikowe
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • każdy poniedziałek
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Cena rzeczywista produktów naftowych i biopaliw
 • Paliwa domowe/przemysłowe
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • każdy poniedziałek
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety