Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca miesiąca
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przychód gazu ziemnego wysokometanowego
 • Kierunki przychodu gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
5 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego
 • Kierunki przychodu gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
6 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rozchód gazu ziemnego wysokometanowego
 • Kierunki rozchodu gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • mln m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
7 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Różnice bilansowe różnych rodzajów gazu ziemnego
 • Rodzaj gazu
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
8 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Import / nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego wysokometanowego
 • Wg krajów obrotu - zakup (Dz.2 GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
9 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Ceny gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców końcowych
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu wg sektorów
 • Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
10 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw dla odbiorców końcowych
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu wg sektorów
 • Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
11 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Ceny pozostałego gazu ziemnego zaazotowanego dla odbiorców końcowych
 • Rodzaje odbiorców końcowych gazu wg sektorów
 • Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
12 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zdolność techniczna dla przywozu gazu ziemnego
 • MWh / h
 • mln m3 / h
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
13 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zdolność techniczna dla wywozu gazu ziemnego
 • MWh / h
 • mln m3 / h
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
14 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz ziemny faktycznie przetransportowany przez punkt graniczny
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
15 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego faktycznie przetransportowanego przez punkt graniczny
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
16 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz ziemny zakontraktowany w ramach długoterminowych kontraktów zakupu gazu
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • stan na 31 grudnia ze sprawozdaniem za 12 miesięcy
17 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakup gazu ziemnego w ramach długoterminowych kontraktów (realizacja)
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • stan na 31 grudnia ze sprawozdaniem za 12 miesięcy
18 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom na cele nieenergetyczne
 • Rodzaje gazu ziemnego z Dz. 17 - cele nieenergetyczne (GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom na potrzeby wytwarzania energii el. lub ciepła
 • Rodzaje gazu ziemnego - Dz. 17 na potrzeby wytwarzania ee lub ciepla (GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Cena gazu ziemnego dla odbiorców na cele nieenergetyczne
 • Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
 • Rodzaje gazu ziemnego - Dz. 17 (GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Cena gazu ziemnego dla odbiorców na potrzeby wytwarzania energii el. lub ciepła
 • Składowe cen gazu ziemnego dla odbiorców końcowych
 • Rodzaje gazu ziemnego - Dz. 17 (GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
23 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
24 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż za granicę gazu ziemnego wysokometanowego
 • Wg krajów obrotu - sprzedaż (Dz.2 GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
25 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w imporcie / nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 • Wg krajów obrotu - zakup (Dz.2 GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
26 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w sprzedaży za granicę
 • Wg krajów obrotu - sprzedaż (Dz.2 GAZ-3)
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
27 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przychód gazu ziemnego zaazotowanego Lw
 • Kierunki przychodu gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
28 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rozchód gazu ziemnego zaazotowanego Lw
 • Kierunki rozchodu gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
29 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego zaazotowanego Lw
 • Kierunki przychodu gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
30 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przychód pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
 • Kierunki przychodu gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
31 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rozchód pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
 • Kierunki rozchodu gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
32 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
 • Kierunki przychodu gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
33 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy końcowi gazu ziemnego wysokometanowego
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Rodzaj umów (gaz)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
34 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy końcowi gazu ziemnego zaazotowanego Lw
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Rodzaj umów (gaz)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
35 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy końcowi pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Rodzaj umów (gaz)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
36 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż odbiorcom końcowym gazu ziemnego wysokometanowego
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Rodzaj umów (gaz)
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
37 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż odbiorcom końcowym gazu ziemnego zaazotowanego Lw
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Rodzaj umów (gaz)
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
38 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Sprzedaż odbiorcom końcowym pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Rodzaj umów (gaz)
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
39 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Przychód gazów LNG i z wydobycia podmorskiego
 • Kierunki przychodu gazów innych
 • Rodzaj gazu - Dz. 6 GAZ-3
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • mln m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
40 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Rozchód gazów LNG i z wydobycia podmorskiego
 • Kierunki rozchodu gazów innych
 • Rodzaj gazu - Dz. 6 GAZ-3
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • mln m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
41 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazów LNG i z wydobycia podmorskiego
 • Rodzaj gazu - Dz. 6 GAZ-3
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
42 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość sieci gazowej bez przyłączy
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
43 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość sieci gazowej bez przyłączy - wybudowana i oddana do użytku
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
44 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość czynnych przyłączy gazowych
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
45 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość czynnych przyłączy gazowych oddanych do użytku
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
46 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Czynne przyłącza gazowe
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
47 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Awarie sieci gazowej (bez przyłączy)
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
48 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy, którym nie dostarczono gazu w wyniku awarii
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
49 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz niedostarczony
 • Sieć gazowa ogółem (bez gazociągów bezpośrednich i kopalnianych)
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
50 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość sieci gazowej bez przyłączy
 • Przedziały wiekowe sieci gazowej ogółem
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość gazociagów bezpośrednich i kopalnianych
 • Rodzaj gazociągów
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 30 czerwca
 • 31 grudnia
52 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz ziemny wysokometanowy przesłany do odbiorców końcowych
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
53 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz ziemny zaazotowany Lw przesłany do odbiorców końcowych
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
54 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pozostałe gazy ziemne zaazotowane przesłane do odbiorców końcowych
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
55 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gazy uzyskane z gazów skroplonych przesłane do odbiorców końcowych
 • Rodzaj odbiorców końcowych gazu
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
56 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
57 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy gazu ziemnego przyłączeni do sieci
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
58 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy gazu ziemnego odłączeni od sieci
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
59 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Odbiorcy gazu ziemnego, którzy zmienili sprzedawcę
 • Odbiorcy końcowi gazu (wg rodzaju umów) i pozostali odbiorcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
60 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Długość gazociagów bezpośrednich i kopalnianych - oddanych do użytku w okresie od początku roku
 • Rodzaj gazociągów
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
61 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność magazynów gazu ziemnego wysokometanowego
 • Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
 • Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
62 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Maksymalne techniczne możliwości poboru dobowego gazu ziemnego wysokometanowego w magazynach
 • Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
63 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność magazynów gazu ziemnego wysokometanowego oddana do użytku
 • Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
 • Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
64 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz ziemny wysokometanowy faktycznie zatloczony do magazynów - bez zapasów obowiązkowych
 • Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
 • Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
65 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego zatłoczonego do magazynów
 • Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
66 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego odebranego z magazynów
 • Magazyny gazu ziemnego wysokometanowego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
67 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakontraktowane usługi magazynowania UM - OSM
 • Rodzaje usług magazynowania (UM)
 • Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
68 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakupione usługi magazynowania UM
 • Instalacje magazynowe gazu ziemnego
 • Zakupiona pojemność i stan napełnienia - kliencie OSM
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
69 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakontraktowane usługi magazynowania UM - klienci OSM
 • Instalacje magazynowe gazu ziemnego
 • Zakontraktowane usługi magazynowania (dz.11)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
70 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Liczba użytkowanych magazynów gazów zaazotowanych
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
71 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazów zaazotowanych zatłoczonego do magazynów
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
72 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Średnie ciepło spalania gazów zaazotowanych odebranych z magazynów
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • MJ / m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
73 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność magazynów gazu ziemnego
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
 • Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
74 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Maksymalne techniczne możliwości poboru dobowego gazu ziemnego
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
75 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność magazynów gazu ziemnego oddana do użytku
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
 • Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
76 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Gaz ziemny faktycznie zatloczony do magazynów - bez zapasów obowiązkowych
 • Rodzaje gazu ziemnego zaazotowanego
 • Rodzaje zbiorników magazynowych gazu zaazotowanego
 • Rodzaj pojemności magazynów gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
77 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakontraktowane usługi magazynowania UM - OSM
 • Instalacje magazynowe gazu ziemnego
 • Rodzaje zakontraktowanych UM (pojemność i moc)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
78 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność czynna instalacji magazynowania gazu (OSM)
 • Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • mln m3
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
79 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Pojemność czynna instalacji magazynowania gazu – zapasy obowiązkowe (OSM)
 • Instalacje magazynowe gazu ziemnego
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca
80 Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe Zakupione usługi magazynowania UM
 • MWh / h
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca miesiąca