Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
C-09 - Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ceny producentów usług Cena producenta usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
2 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Ceny producentów usług Przychody ze sprzedaży reprezentanta usługi
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
6 Ceny producentów usług Wolumen sprzedaży reprezentanta usługi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy