Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
B-07 - sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Efekty budownictwa Kondygnacja nadziemna
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Efekty budownictwa Kubatura budynków oddanych do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • kwartał
3 Efekty budownictwa Wyposażenie mieszkań oddanych do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • wyposażenie mieszkań
Zmienna jakościowa
 • kwartał
4 Efekty budownictwa Technologia wznoszenia budynków
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • Technologia wznoszenia budynków
Zmienna jakościowa
 • kwartał
5 Charakterystyka energetyczna budynku Wskaźnik Energii Pierwotnej
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • kWh / (m2.rok)
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Charakterystyka energetyczna budynku Współczynnik przenikania ciepła Uc
 • Gminy
 • współczynnik przenikania ciepła
Rozwiń grupowanie
 • W / (m2.K)
Zmienna ilościowa
 • kwartał
7 Efekty budownictwa Forma budownictwa
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • formy budownictwa
Zmienna jakościowa
 • kwartał
8 Efekty budownictwa Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • kwartał
9 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja budynku (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, )
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • kwartał
10 Dane identyfikacyjne Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
11 Efekty budownictwa Mieszkania oddane do użytkowania
 • Gminy
 • forma budownictwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
12 Efekty budownictwa Data oddania do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • kwartał
13 Efekty budownictwa Data rozpoczęcia budowy
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • kwartał
14 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Efekty budownictwa Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
 • Gminy
 • forma budownictwa
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • kwartał