Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KNF-03 - sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zmienna adresowa
 • rok
3 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - liczba akcji
 • Seria akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
4 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - seria akcji
 • Seria akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • półrocze
5 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - wartość serii / emisji wg wartości emisyjnej
 • Seria akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • półrocze
6 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - wartość serii / emisji wg wartości emisyjnej
 • Seria akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • półrocze
7 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakladowego - data rejestracji kpitału
 • Seria akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • półrocze
8 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - prawo do dywidendy (od daty)
 • Seria akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • półrocze
9 Dane identyfikacyjne Wykaz akcjonariuszy - nazwa akcjonariusza
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
10 Dane adresowe i terytorialne Wykaz akcjonariuszy - adres akcjonariusza
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • półrocze
11 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - typ akcjonariusza
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • półrocze
12 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - kod serii akcji
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
 • Kod serii akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
13 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - liczba akcji (akcjonariusza)
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
 • Kod serii akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
14 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - łączna opłacona wartość nominalna akcji
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
 • Kod serii akcji - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • półrocze
15 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - procent głosów na WZ
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • półrocze
16 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - kraj pochodzenia kapitału
 • Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • półrocze
17 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - Liczba akcji (seria) - razem
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
18 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
Zmienna ilościowa
 • półrocze
19 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Struktura kapitału zakładowego - wartość serii / emisji wg wartości emisyjnej - razem
Zmienna ilościowa
 • półrocze
20 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - liczba akcji (akcjonariusza) - razem
Zmienna ilościowa
 • półrocze
21 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - łączna oplacona wartość nominalna akcji - razem
Zmienna ilościowa
 • półrocze
22 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wykaz akcjonariuszy - procent głosów na WZ - razem
 • %
Zmienna ilościowa
 • półrocze
23 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby wykonujące pracę na rzecz powszechnego towarzytwa emerytalnego
 • Osoby wykonujące pracę na rzecz PTE
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby wykonujące pracę na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego
 • Osoby wykonujące pracę na rzecz PTE
Rozwiń grupowanie
 • etat
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych Wynagrodzenia i świadczenia brutto PTE
 • Suma kosztów wynagrodzeń PTE
 • Pracujący w PTE
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza Zmienna określająca czas
 • półrocze
27 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas przeznaczony na wypełnienie formularza Zmienna określająca czas
 • półrocze