Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
B-08 - sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Efekty budownictwa Powierzchnia użytkowa budynku oddanego do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • kwartał
2 Efekty budownictwa Kubatura budynków oddanych do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • kwartał
3 Efekty budownictwa Budynki oddane do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
4 Charakterystyka energetyczna budynku Wskaźnik Energii Pierwotnej
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • kWh / (m2.rok)
Zmienna ilościowa
 • kwartał
5 Charakterystyka energetyczna budynku Współczynnik przenikania ciepła Uc
 • Gminy
 • współczynnik przenikania ciepła
Rozwiń grupowanie
 • W / (m2.K)
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Efekty budownictwa Budynki oddane do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaje budownictwa
Zmienna jakościowa
 • kwartał
7 Efekty budownictwa Inwestor budynku oddanego do użytkowania
 • Gminy
Rozwiń grupowanie
 • Inwestor budynku oddanego do użytkowania
Zmienna jakościowa
 • kwartał
8 Efekty budownictwa Główne przeznaczenie budynku - opis Zmienna opisowa
 • kwartał
9 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety