Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MG/PZ/D - sprawozdanie o portfelu zamówień
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność przemysłu stoczniowego Harmonogram dostaw statków z portfela zamówień
 • Typ statków (100 GT i powyżej)
 • Lata planowanych dostaw statków
Rozwiń grupowanie
 • CGT
 • GT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • I półrocze
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety