Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
BR-01 - książeczka budżetu gospodarstwa domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne - pozyskane bezpłatnie (wartość niepieniężna)
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - wartość pieniężna wydatku
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - ilość
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - jednostka miary artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
5 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - nazwa artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
6 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - data
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
7 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - otrzymane bezpłatnie (wartość niepieniężna)
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - zakup przez Internet
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - jednostka miary artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
10 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - nazwa artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
11 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - data
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
12 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - zakup przez internet
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - ilość
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - ilość
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
15 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - wartość pieniężna wydatku
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
16 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - data zakupu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
17 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - nazwa artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
18 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - jednostka miary artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
19 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - ilość
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
20 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - całkowita wartość towaru (cena zakupionego towaru)
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
21 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - wysokość kredytu / pożyczki
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
22 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - wpłata gotówkowa
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
23 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - całkowita wartość towaru (cena zakupionego towaru)
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
24 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - wysokość kredytu / pożyczki
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
25 Rozchody gospodarstw domowych Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - wpłata gotówkowa
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
26 Dochody gospodarstw domowych Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - data
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
27 Dochody gospodarstw domowych Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - osoba otrzymująca przychód
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
28 Dochody gospodarstw domowych Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - rodzaj przychodu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
29 Dochody gospodarstw domowych Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - wysokość przychodu
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
30 Dochody gospodarstw domowych Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - ID osoby
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
31 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi respondenta Zmienna opisowa
 • miesiąc
32 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Książeczka budżetu gospodarstwa domowego - za okres od - do Zmienna określająca czas
 • miesiąc
33 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Zrealizowany termin drugiej wizyty ankietera Zmienna określająca czas
 • miesiąc
34 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Numer telefonu - ankieter (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
35 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Imię i nazwisko ankietera Zmienna identyfikacyjna
36 Charakterystyka gospodarstw domowych Posiłki spożyte poza domem przez członków gospodarstwa domowego
 • Numer dnia w miesiącu
 • Rodzaje posiłków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
37 Charakterystyka gospodarstw domowych Posiłki spożyte w domu przez osoba spoza gospodarstwa domowego.
 • Numer dnia w miesiącu
 • Rodzaje posiłków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
38 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Planowany termin pierwszej wizyty ankietera Zmienna określająca czas
 • miesiąc
39 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Planowany termin drugiej wizyty ankietera Zmienna określająca czas
 • miesiąc
40 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Zrealizowany termin pierwszej wizyty ankietera Zmienna określająca czas
 • miesiąc
41 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - data
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • miesiąc
42 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - nazwa artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
43 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - jednostka miary artykułu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • miesiąc
44 Rozchody gospodarstw domowych Wysokość opłat faktycznie poniesionych w bieżącym miesiącu w związku z użytkowaniem pierwszego domu mieszkania (dla gosp. domowych które otrzymały dodatek mieszkaniowy niepieniężny
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
45 Rozchody gospodarstw domowych Należne opłaty mieszkaniowe gospodarstwa domowego otrzymującego dodatek mieszkaniowy
 • Opłaty mieszkaniowe - część A2.1
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
46 Dochody gospodarstw domowych Wartość dodatku mieszkaniowego pieniężnego (jeśli otrzymano)
 • Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Dodatek mieszkaniowy pieniężny
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
47 Dochody gospodarstw domowych Kwota dodatku mieszkaniowego otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
 • Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Dodatek mieszkaniowy niepieniężny
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
48 Dochody gospodarstw domowych Kwota dodatku mieszkaniowego otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
 • Nie otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Dodatek mieszkaniowy pieniężny
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
49 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu / mieszkania
 • Opłaty mieszkaniowe - część A1
 • Nie otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Rozwiń grupowanie
 • Symbol źródła pozyskania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
50 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu / mieszkania
 • Opłaty mieszkaniowe - część A1
 • Nie otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Rozwiń grupowanie
 • Opłacenie kartą kredytową
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
51 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu / mieszkania
 • Sposób regulacji opłaty mieszkaniowej
 • Nie otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Opłaty mieszkaniowe - część A1
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
52 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty związane z użytkowaniem innych nieruchomości niż pierwszy dom
 • Opłaty mieszkaniowe - część B
Rozwiń grupowanie
 • Symbol źródła pozyskania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
53 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty związane z użytkowaniem innych nieruchomości niż pierwszy dom
 • Opłaty mieszkaniowe - część B
Rozwiń grupowanie
 • Opłacenie kartą kredytową
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
54 Rozchody gospodarstw domowych Wydatki związane z użytkowaniem garaży, miejsc postojowych, domków letniskowych, działek rekreacyjnych, drugiego i kolejnych domów / mieszkań
 • Opłaty mieszkaniowe - część B
 • Sposób regulacji opłaty mieszkaniowej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
55 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu / mieszkania
 • Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Opłaty mieszkaniowe - część A2.2
Rozwiń grupowanie
 • Symbol źródła pozyskania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
56 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu / mieszkania
 • Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Opłaty mieszkaniowe - część A2.2
Rozwiń grupowanie
 • Opłacenie kartą kredytową
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
57 Rozchody gospodarstw domowych Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu / mieszkania
 • Sposób regulacji opłaty mieszkaniowej
 • Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
 • Opłaty mieszkaniowe - część A2.2
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
58 Rozchody gospodarstw domowych Miesięczne opłaty mieszkaniowe, ustalone (należne) dla Państwa domu / mieszkania przez jesnostkę administracyjną (gminę, administrację budynku, wspólnotę mieszkaniową) dot. gospodartsw które otrzymały dodatek mieszkaniowy niepieniężny
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
59 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - źródło pozyskania Zmienna jakościowa
 • miesiąc
60 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne (działkę rolną) - wydatek opłacono kartą kredytową
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
61 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody na gospodarstwo rolne (działkę rolną) - źródło pozyskania Zmienna jakościowa
 • miesiąc
62 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sporządził(a) - imię i nazwisko ankietera Zmienna identyfikacyjna
63 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sprawdził(a) - imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
64 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • miesiąc
65 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
66 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
67 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
68 Dane identyfikacyjne Rok badania Zmienna określająca czas
 • miesiąc
69 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
70 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
71 Rozchody gospodarstw domowych Rozchody gospodarstwa domowego - wydatek opłacony kartą kredytową
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
72 Rozchody gospodarstw domowych Symbol niepieniężnej formy pozyskania
 • klasyfikacja rozchodów
Rozwiń grupowanie
 • symbol niepieniężnej formy pozyskania
Zmienna jakościowa
 • miesiąc