Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MG/SZ - sprawozdanie z budowy statków
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność przemysłu stoczniowego Budowa statków
  • Typ statków (100 GT i powyżej)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • GT
  • CGT
Zmienna ilościowa
  • I półrocze
  • rok
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety