Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • kwartał
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Produkcja koksu
 • Rodzaj koksu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
5 Koksownictwo Jakość koksu
 • Rodzaj koksu
 • Parametry jakościowe koksu
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Koksownictwo Produkcja wyrobów węglopochodnych
 • Produkty węglopochodne
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
7 Koksownictwo Uzysk wyrobów węglopochodnych w stosunku do wsadu suchego
 • Produkty węglopochodne
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
8 Koksownictwo Produkcja koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
9 Koksownictwo Sprzedaż koksu w kraju
 • Kierunki rozchodu koksu
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
10 Koksownictwo Eksport koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
11 Koksownictwo Zapas koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
12 Koksownictwo Zużycie węgla do produkcji koksu
 • t
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • od początku roku do końca kwartału
13 Koksownictwo Zapas węgla kamiennego
 • t
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety