Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MG-19 - zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • kwartał
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Zatrudnienie w koksownictwie
 • Kategorie zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec kwartału
 • kwartał poprzedzający kwartał sprawozdawczy
5 Koksownictwo Przyjęci pracownicy (sektor koksowniczy)
 • Kategorie zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
6 Koksownictwo Osoby zwolnione (sektor koksowniczy)
 • Przyczyny zwolnień
 • Kategorie zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • kwartał
7 Koksownictwo Czas pracy (sektor koksowniczy)
 • Czas przepracowany i nieprzepracowany
 • Kategorie zatrudnienia (MG-19, dz. 2)
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • kwartał
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety