Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
BR-01a - badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy Pan / Pani uczy się w szkole? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Czy posiada Pan / Pani aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy, inwalidztwie lub - w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Główne źródło utrzymania osoby Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Dochody gospodarstw domowych Liczba miesięcy, w których osoba uzyskiwała dochody z pracy najemnej stałej, pracy dorywczej lub przychody z użytkowanego gospodarstwa rolnego
 • liczba miesięcy otrzymywania dochodu
Rozwiń grupowanie
 • mc
Zmienna ilościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
6 Charakterystyka gospodarstw domowych Data przybycia do gospodarstwa Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Charakterystyka gospodarstw domowych Data opuszczenia gospodarstwa Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Charakterystyka gospodarstw domowych Okres nieobecności w gospodarstwie domowym Zmienna jakościowa
 • miesiąc
9 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaka jest ogólna powierzchnia uzytkowa domu / mieszkania?
 • m2
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaka jest powierzchnia użytkowa domu / mieszkania zajmowana przez Pana / Pani gospodarstwo domowe?
 • m2
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Cechy demograficzne osób Wiek
 • ID (numer członka rodziny)
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Aktywność ekonomiczna Jaki posiada Pan / Pani rodzaj umowy o pracę? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
13 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaka jest liczba pokoi użytkowana przez Pana / Pani gospodarstwo domowe?
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie posiada pomieszczenie kuchenne? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie wyposżone jest w klimatyzację? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w wodociąg? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
17 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych W jakim okresie wybudowano budynek? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czyją własnością jest dom / mieszkanie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaki jest tytuł prawny Pana / Pani gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
20 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, jak Pan / Pani ocenia poziom zaspokojenia potrzeb swojego gospodarstwa domowego dotyczących: .... ?
 • poziom zaspokojenia potrzeb bytowych gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
 • poziom zaspokojenia potrzeb bytowych
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
21 Migracje Kraj pobytu stałego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
22 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • miesiąc
23 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Użytkowanie nieruchomości innych niż główne miejsce zamieszkania
 • Użytkowanie innych nieruchomości
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
24 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Jak Pan / Pani ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
25 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Czy Pana / Pani zdanie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, sytuacja materialne Pana / Pani gospodarstwa domowego:....? Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
26 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje sposób gospodarowania pieniędzmi w Pana / Pani gospodarstwie domowym? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
27 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Jak Pan / Pani sądzi, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja materialna Pana / Pani gospodarstwa domoweg:...? Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy
28 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Jaką część dochodów Pana / Pani gospodarstwa domowego stanowią dochody z pracy najemnej lub pracy na własny rachunek przekazywane regularnie z zagranicy od członków Pana / Pani gospodarstwa domowego? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
29 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaki jest procentowy udział Pana / Pani gospdoarstwa domowego we własności domu / mieszkania?
 • %
Zmienna ilościowa
 • bieżący miesiąc
30 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych W jaki sposób Pana / Pani gospdoarstwo domowe weszło w posiadanie mieszkania / domu? Zmienna jakościowa
 • bieżący miesiąc
31 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie, w którym Pana / Panią zastaliśmy jest głównym miejscem zamieszkania Pana / Pani gospodarstwa domowego, czyli miejscem, w którym Pana / Pani gospodarstwo domowe mieszka przez przeważającą część roku? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
32 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Przyczyna nieobecności członka gospodarstwa domowego
 • kraj/zagranica
Rozwiń grupowanie
 • przyczyna przebywania w kraju/za granicą
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
33 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy w momencie wynajęcia przez Pana / Pani gospodarstwo domowe domu / mieszkania, było ono: umeblowanie / nieumeblowane? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
34 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sporządził(a) - imię i nazwisko ankietera Zmienna identyfikacyjna
35 Charakterystyka gospodarstw domowych Skład gospodarstwa domowego Zmienna opisowa
 • miesiąc
36 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
37 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w łazienkę z wanną lub prysznicem? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
38 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w ustęp spłukiwany wodą bieżącą? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
39 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy WC jest osobnym pomieszczeniem w domu / mieszkaniu? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
40 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
41 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • miesiąc
42 Cechy społeczno-ekonomiczne osób czy żyje Pan / Pani w małżeństwie lub związaku nieformalnym z osobą z tego gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
43 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • miesiąc
44 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Jaki jest główny sposób ogrzewania domu / mieszkania? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
45 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie wyposażone jest w gaz? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
46 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Sprawdził(a) - imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
47 Dane identyfikacyjne Numer ankietera Zmienna identyfikacyjna
48 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Data sporządzenia / sprawdzenia Zmienna określająca czas
 • miesiąc
49 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Poziom najwyższego ukończonego wykształcenia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
50 Charakterystyka gospodarstw domowych Dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
51 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy Pana / Pani zdaniem uzytkowany dom / mieszkanie... Zmienna jakościowa
 • miesiąc
52 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
 • ha
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
53 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
54 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Przeliczona powierzchnia użytków rolnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
55 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi ankietera Zmienna opisowa
 • miesiąc
56 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Jak duzy wpływ mają dochody z pracy najemnej lub z pracy na własny rachunek pochodzące z zagranicy od członków Pana / pani gospodarstwa domowego na zakup przedmiotów trwałego użytkowania i nieruchomosci? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
57 Status na rynku pracy Czy jest Pan / Pani osobą bez pracy, poszukująca pracy i gotową podjąć pracę w tym lub następnym tygodniu? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
58 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana / pani gospodarstwo domowe pod względem zadłużenia? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
59 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana / Pani gospodarstwo domowe pod względem możliwości oszczędzania? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
60 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa lub relacja z osobą odniesienia Zmienna jakościowa
 • miesiąc
61 Dane identyfikacyjne Rok badania Zmienna określająca czas
 • miesiąc
62 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa domowego Zmienna identyfikacyjna
63 Dane identyfikacyjne Identyfikator (ID) matki / ojca / małżonka
 • ID (numer członka rodziny)
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
64 Charakterystyka gospodarstw domowych Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego Zmienna jakościowa
 • miesiąc
65 Dane identyfikacyjne Identyfikator osoby
 • liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
66 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Czy gospodarstwo użytkuje grunt? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
67 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Czy całą powierzchnię podano w ha przeliczeniowych? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
68 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Jaka część powierzchni w ha została nieprzelicznona?
 • ha
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
69 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy dom / mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę bieżącą? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
70 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
71 Placówki edukacyjne i wychowawcze Rodzaj szkoły w której Pan / Pani się uczy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
72 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • czas trwania wywiadu
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
73 Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych Dochód zaspakajający potrzeby gospodarstwa domowego
 • ocena sytuacji materialnej gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
74 Status na rynku pracy Sytuacja osoby na rynku pracy (samoocena) Zmienna jakościowa
 • miesiąc
75 Czas pracy W jakim wymierze godzin pracuje Pan / Pani w głownym miejscu pracy? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
76 Cechy organizacyjno-prawne Czyją własnością jest instytucja (firma), która jest Pana / Pani głównym miejscem pracy? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
77 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna opisowa
 • miesiąc
78 Aktywność ekonomiczna Zawód wykonywany Zmienna jakościowa
 • miesiąc
79 Aktywność ekonomiczna Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Zmienna opisowa
 • miesiąc
80 Aktywność ekonomiczna Rodzaj działalności głównego miejsca pracy Zmienna jakościowa
 • miesiąc
81 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Dodatkowe źródło utrzymania osoby Zmienna jakościowa
 • miesiąc
82 Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych Czy Pana / Pani gospodarstwo domowe mieszka samodzielnie, jako jedyne w domu / mieszkaniu? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
83 Aktywność ekonomiczna Rodzaj umowy o pracę Zmienna jakościowa
 • miesiąc