Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MRPiPS-01 - sprawozdanie o rynku pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • napływ bezrobotnych
 • Bezrobotni wybrane grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Struktura bezrobotnych
 • Płeć
 • napływ bezrobotnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
 • z prawem do zasiłku
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Rejestracje po raz pierwszy, kolejny i powroty
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych do 30 r. ż. i do 25 r. ż.
 • do 25 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania bezrobotnych powyzej 50 r. ż.
 • powyżej 50 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania długotrwale bezrobotnych
 • Długotrwale bezrobotni
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Formy aktywizacji osób bezrobotnych
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
10 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Napływ poszukujących pracy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Formy aktywizacji osób bezrobotnych
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
12 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Poszukujący pracy struktura
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
13 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Przyczyny odpływu poszukujących pracy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • nabycie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
15 Inni klienci urzędów pracy Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
 • Płeć
 • z prawem do zasiłku
 • Cudzoziemcy
 • Z krajów EOG i Szwajcarii
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
 • miesiąc
16 Inni klienci urzędów pracy Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
 • Płeć
 • Zasiłek transferowy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
17 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podział
 • Oferty pracy wg rodzaju pracy i niewykorzystane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
18 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Wolne miejsca pracy kategorie
 • Oferty pracy seznowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
19 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Płeć
 • Indywidualny Plan Działania IPD posz. pr.
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
20 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni objęci IPD
 • Płeć
 • Realizujący IPD stan
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
21 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • Bezrobotni z ustalonym profilem pomocy razem
 • Profile pomocy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
22 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy objęci IPD
 • Płeć
 • Realizujący IPD stan
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
23 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Zakłady pracy
 • sektory
 • zgłoszenia, zwolnienia, zwolnienia monitorowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
24 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Osoby zgłoszone i / lub zwolnione grupowo
 • sektory
 • zgłoszenia, zwolnienia, zwolnienia monitorowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
25 Zgłoszenia zwolnień grupowych, zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane zgłoszone do urzędów pracy Zakłady pracy
 • sektory
 • Zgłoszenia zwolnień grupowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
26 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni i poszukujący pracy
 • Płeć
 • udział w projektach EFS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
27 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • liczba wywiadów i bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy
 • Płeć
 • profile pomocy podział
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
28 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Przyczyny wyrejestrowania
 • Płeć
 • Zamieszkali na wsi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
29 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
 • Indywidualny Plan Działania IPD
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
 • koniec miesiąca
30 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
31 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety