Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MRPiPS-04 - sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Płeć (Kobiety)
 • typ zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 • Płeć (Kobiety)
 • Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
2 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Wydane zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Grupy wielkie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
3 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Uchylone zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
4 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Przedłużenia zezwoleń na pracę cudzoziemca
 • Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
5 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • płeć
 • Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
6 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Wydane zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Typ zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Sekcje PKD
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety