Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-DB6 - sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Wyszczególnienie - wiersz (DB06_1_W)
  • Wyszczególnienie - kolumna (DB06_1_K)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
  • Wyszczególnienie - wiersz (DB06_2_W)
  • Liczba (DB06_2_K)
Rozwiń grupowanie
  • min
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego