Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-Kom23 - sprawozdanie z czynności komornika
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ewidencja spraw Ewidencja spraw
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S23K_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Sprawy z wyboru wierzyciela Sprawy z wyboru wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sprawy te są składowymi dz. 1., tzn. muszą być wykazane w poszczególnych repertoriach, a także zgodne z wykazem W, w dz. 1. w. 28)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S23K_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Terminowość załatwienia spraw Terminowość załatwienia spraw od pierwotnego wpływu do ostatecznego załatwienia*) (niezależnie od przekazywania sprawy między rewirami / kancelariami) (czas postępowania w sprawie egzekucyjnej)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_3.1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S23K_3.1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Terminowość załatwienia spraw Terminowość załatwienia spraw od pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia sprawy do kancelarii komornika składającego sprawozdanie (czas postępowania w danej kancelarii)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_3.2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (S23K_3.2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Czynności komornika Czynności komornika
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_4_W)
 • Liczba protokołów (S23K_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_5_W)
 • Wartość w pełnych złotych (S23K_5_K)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S23K_6_W)
 • Liczby (S23K_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego