Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-Not24 - sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Akty notarialne Akty notarialne.
 • Wyszczególnienie - wiersz (S24N_1_W)
 • Liczba aktów notarialnych (S24N_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe (Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S24N_2_W)
 • Liczba czynności notarialnych (S24N_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Inne czynności notarialne Inne czynnosci notarialne (poza aktami notarialnymi)
 • Wyszczególnienie - wiersz (S24N_3_W)
 • Liczba czynności notarialnych (S24N_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Projekty aktów notarialnych Projekty aktów notarialnych obejmujących umowy i sporządzone na podstawie wcześniejszego projektu akty notarialne obejmujące umowy
 • Wyszczególnienie - wiersz (S24N_4_W)
 • Liczba (S24N_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (S24N_5_W)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego